Privacy

Privacyverklaring Hotel Vé


Hotel Vé vindt jouw privacy belangrijk. Het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens wordt op een veilige en zorgvuldige manier gehandhaafd. Hiervoor houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Dit betekent het volgende:

 • Wij informeren jou op begrijpelijke en transparante wijze over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten;
 • Wij gebruiken alleen jouw persoonsgegevens voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet, duidelijk en worden op voorhand vastgesteld.
 • Wij baseren gegevensverwerking op een wettelijke grondslag;
 • Wij treffen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

 

Contact

Hotel Vé is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen hebt hierover, kan je contact met ons opnemen via mail naar info@hotelve.com.

Reikwijdte

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle websites van Hotel Vé. Met name:

Persoonsgegevens

Hotel Vé legt jouw persoonsgegevens vast in haar database voor eigen gebruik door Hotel Vé. Hiervoor leggen wij vast:

 • Naam, voornaam, geboortedatum, adres, geslacht
 • Telefoonnummer en emailadres
 • Diensten/ producten dewelke u aanschafte in het verleden worden geregistreerd

 

Derden

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, behalve in onderstaande gevallen:

 • De autoriteiten die er ons om zouden verzoeken (bv. politie, belastingsadministratie...) na verificatie van de legitimiteit van hun verzoek
 • Specifieke derden officieel aangesteld in dossiers zoals advocatenkantoren, gerechtsdeurwaarders…
 • ….

 

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken, bewaard. De persoonsgegevens dewelke geen onderdeel uitmaken van de te bewaren gegevens overeenkomstig de algemene regelgeving kunnen op verzoek gewist worden.

Beveiliging

Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Hierbij kan je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Ook zijn onze werknemers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Rechten van bezoekers van onze websites

Bezoekers van onze websites hebben de volgende rechten over persoonsgegevens die wij van jou bewaren:

 • Opt-out: Bij verwerkingen op basis van jouw toestemming heb je het recht om deze direct en eenvoudig in te trekken;
 • Recht op informatie: Je hebt het recht aan Hotel Vé te vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Inzagerecht: Je hebt de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, jouw gegevens worden verwerkt;
 • Correctierecht: Als blijkt dat de gegevens niet kloppen, kan je een verzoek indienen om dit te corrigeren;
 • Recht van verzet: Indien gewenst, heb je het recht om aan Hotel Vé te vragen jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken;
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar je toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heb je het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor verwerking.
 • Klachtrecht: Ook bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan je bij ons terecht. Op grond van privacywetgeving heb je het recht klacht in te dienen tegen de verwerkingen van persoonsgegevens.

 

Veranderingen

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.